Kirsten Andersen - Klinisk psykolog - Odense og Kerteminde
Psykolog Kirsten Andersen

Kirsten Andersen
Psykolog

Praksis i Odense og lejlighedsvis Kerteminde (Kertemindeklinikken er lukket indtil videre)
Overenskomst med den offentlige sygesikring, tilknyttet klinikken i Odense.

Medlem af Dansk Psykolog Forening Medlem af Dansk Psykolog Forening

S�ger du psykologhj�lp?

Kontakt mig p� mail eller tlf.
Normalt ingen ventetid, dog anderledes omkring ferieperioder. Der kan v�re ventetid p� l�gehenvisninger udstedt pga.depression eller angst - det skyldes politisk vedtagne kvoteordninger og bevillinger, der ikke stemmer overens med antallet af henvendelser og er udenfor min indflydelse.

Jeg har overenskomst med Sygesikringen, er autoriseret, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi.

Er du berettiget til l�gehenvisning med tilskud? Se: Offentlige tilskudsordninger

Klinikken

Her i klinikken er vigtigste fokus ALTID: hvordan hj�lper jeg bedst i forhold til det problem eller tema, som du - eller I - kommer med.

Den f�rste samtale er af afklarende art, hvor jeg f�r baggrundsoplysninger, vi taler om form�let med samtalerne, jeg vurderer om og hvordan jeg kan hj�lpe dig/jer, og vi aftaler eventuelt yderligere samtaler.

Jeg arbejder is�r med r�dgivning, krise-, traume- og stressbehandling, terapi og supervision. Der kan v�re tale om helbredsm�ssige, personlige, familie-/par- eller arbejdsrelaterede problemer.

Jeg arbejder med enkeltpersoner, par, familier eller grupper. Jeg har erfaring med b�de korte og lange forl�b. Psykologer og l�ger under uddannelse til autorisations- eller specialistgodkendelse kan g� i egenterapi og supervision her. Du kan g� i egenterapi her, hvis du er under uddannelse til b�rnepsykoterapeut under DPSBU.

Baggrund

Jeg har siden 1996 v�ret privatpraktiserende p� fuld tid, f�r det 5 �r p� deltid.

Uddannet cand psych fra Kbh.Uni., 1987
Autoriseret af Psykologn�vnet, 1994
Videreuddannelse i psykoterapi (ogs� kaldet specialistuddannelse),1996
Godkendt supervisor i psykoterapi p� specialistniveau, 2000.
Godkendt SE-practitioner (kropsorienteret psykoterapeut), 2014.

L�ngerevarende uddannelsesforl�b:

Uddannet afsp�ndingsp�dagog, 3-�rig mellemlang videreg�ende uddannelse, 1982
Krop- og gestaltterapi, 1-�rig efteruddannelse, 1988
Psykoanalytisk psykoterapi, 2-�rig efteruddannelse, afsluttet 1994
Kognitiv terapi, 1-�rig efteruddannelse, 1996
3-�rig supervisoruddannelse, p� psykodynamisk grundlag, afsluttet 2001
1-�rig uddannelse i gruppeanalyse, 2008
3-�rig uddannelse i kropsorienteret psykoterapi/traumebehandling (Somatic Experiencing), afsluttet 2014.

Jeg har desuden skrevet en videnskabelig artikel om psykoterapi med mennesker med udviklingsh�mning, udkommet i tidsskriftet Matrix (december 2002).

Jeg har selvf�lgelig ogs� mange kortere kurser, hvoraf nogle n�vnes her:

 • Depressionsbehandling
 • Folkesundhed og livsstil(workshop om m�nds sundhed)
 • Cutting/selvskadende adf�rd
 • Traumebehandling og stressmestring p� kropsterapeutisk basis
 • Parterapi p� psykoanalytisk grundlag (EFT)
 • Dialektisk interpersonel terapi (DIT)
 • Temadage om selvmordsforebyggelse (generelt og hos �ldre mennesker)
 • Kropsterapi ved komplekse traumer
 • International workshop om for�ldresamarbejde om b�rn ved sv�re skilsmisser
 • Feedback Informed Treatment (FIT)
 • Deltagelse i stressbehandlingskonferencen
 • S�skenderelationer
 • Sekund�r traumatisering, om terapeutens psykiske sundhed (v/psykolog Per Isdal, Norge)

Tidligere ans�ttelser

I studietiden: psykologil�rer p� HF-niveau p� Nordfyns Forberedelseskursus.

Derefter:

Odense Universitetshospital, arbejdede med mennesker med somatiske sygdomme
Revaliderings- og pensionsomr�det, Fyns Amt
Studenterr�dgivningen
Hjerneskadecentret, Fyns Amt
Den Sociale H�jskole, lektor
Vikar for gymnasiepsykolog

Som afsp�ndingsp�dagog arbejdede jeg dels med specialundervisning for mennesker med d�rlig ryg eller gigtlidelser, dels med f�dselsforberedelse og efterf�dsel, i alt 5-6 �r.

Jeg har holdt MANGE foredrag og temadage, fx om krop og psyke, kriser, udviklingsh�mning, psykisk arbejdsmilj�, samtaler med udviklingsh�mmede m.m.

Jeg har supervisorerfaring, b�de i forbindelse med psykologers autorisation, efter- og videreuddannelse og med andre faggrupper, fx p�dagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, l�ger og l�rere.

Supplerende oplysninger

Dansk Psykolog Forenings hjemmeside: Psykologer i Danmark

Hvad er en Specialpsykolog?

Kontakt!

Kirsten Andersen

Prins Valdemarsvej 11
5000 Odense C    Se kort

Tlf 53 63 94 20
Telefontid hverdage fra 12.00-12.30

Email:
psy.ka4@protonmail.com

Transport og parkering

Parkering p� vejen ved klinikken.

Til Prins Valdemars Vej kan tages bybuslinjer 21-24 eller 29 fra Odense Baneg�rd Center, mod Ubberud, Slukefter eller Tarup - st� af ved stoppestedet Prinsesse Maries All�, forts�t i samme retning som bussen: 2.vej t.h.=Prins Valdemars Vej.

Autorisation, videreuddannelser og godkendelser

Autoriseret af Psykologn�vnet 1994

Videreuddannelse i psykoterapi (ogs� kaldet specialistuddannelse) 1996

Godkendt supervisor i psykoterapi p� specialistniveau 2000

SE-practitioner, 2014 (kropsorienteret psykoterapi med fokus p� traumer og stress)

Medlem af:

Dansk Psykologforening

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

SE-foreningen

Kirsten Andersen      53639420        kontakt@psykologkirstenandersen.dk